Beställning utav sperma, mera köttrasdoser.

publicerat i Livet på Häckle gård ♥;
Då har jag beställt en del sperma. Denna gång valde jag att beställa lite mera köttras doser. Har bestämt mig att seminera mer med kött nu när vi börjat få till tillräckligt mer rektytering. Så kött kommer jag lägga på de sämre korna, vanliga doser och x-vik på de bästa korna. Känns som ett bra och mer klokt beslut.